„Zapobiegaj i działaj z głową” – podsumowanie działań w 2017r.

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim to jedna z jedenastu placówek medycznych w kraju, realizująca Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W miesiącach wakacyjnych – lipcu i sierpniu – prowadzone były działania organizacyjne związane z realizacją Programu, ustalanie terminów szkoleń, nabór uczestników, przygotowanie dokumentacji. Od 20 września do 14 grudnia 2017r. przeprowadzone zostało 11 szkoleń dla kadry medycznej POZ, przeszkolono 141 uczestników projektu. Jednocześnie podpisane zostały umowy na badania diagnostyczne z 10 poradniami laryngologicznymi i 8 szpitalami. Zarówno placówki POZ, jak i gabinety laryngologiczne i szpitale, to placówki z trzech województw, na terenie których realizowany jest Program (łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie).  We wrześniu rozpoczęły się badania profilaktyczne w ramach Programu. Do końca roku przebadanych zostało 250 pacjentów w poradniach laryngologicznych, z których 33 (13%) pacjentów trafiło na diagnostykę pogłębioną. W podziale na województwa, najwięcej badań przeprowadzonych zostało w województwie mazowieckim – 163, w łódzkim – 76, w świętokrzyskim – 11. W podziale na kobiety i mężczyzn, pań przebadało się 160, panów 90, co potwierdza, że kobiety są bardziej otwarte na profilaktykę i są odważniejsze w podejmowaniu decyzji o badaniu. Tymczasem z danych epidemiologicznych wynika, że mężczyźni pięć razy częściej  chorują na nowotwory głowy i szyi niż kobiety.

„Zapobiegaj i działaj z głową”- Regionalny Program Profilaktyki Wstępnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi, realizowany będzie do połowy 2020r. Badaniami objętych będzie łącznie 6 tys. pacjentów. Placówki medyczne zaplanowały już terminy kolejnych badań   https://profilaktygis.pl/tomaszow-mazowiecki-zapraszamy-na-badania-profilaktyczne-w-styczniu/