Wymiana informacji poprzez platformę internetową

25.10.2017 – 28.09.2021 – możliwość komunikacji i wymiany doświadczeń poprzez serwis internetowy między uczestnikami programu (pacjentami,  lekarzami POZ, placówkami realizującymi badania diagnostyczne, beneficjentem i in.)