DLA PACJENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać w ramach programu z różnych usprawnień mających na celu ich równy dostęp do udziału w projekcie. Głównym wsparciem przewidzianym w projekcie jest zapewnienie transportu z miejsca zamieszkania do specjalisty lub na badania. Osoba z niepełnosprawnością, która chce skorzystać z takiego wsparcia jest zobowiązana do przedłożenia w biurze projektu (Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35, tel. 44 786 81 49 , e-mail fundusze.tomaszow@nu-med.pl)  dokumentów zgłoszeniowych wraz z  orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Zalacznik_nr_2_Ankieta dot czynnikow ryzyka

Zalacznik_nr_5_Kwestionariusz osobowy

Zalacznik_nr_7_Deklaraja uczestnictwa_n.pdf

Zalacznik_nr_8_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych_n

Na formularzu deklaracji uczestnictwa w projekcie, osoba z niepełnosprawnością może również określić jaki inny rodzaj usprawnień w projekcie jest niezbędny, by mogła w nim uczestniczyć na równi z osobami pełnosprawnymi.

Osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać także pomoc  w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych do projektu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem projektu (tel. 44 786 81 49 , e-mail fundusze.tomaszow@nu-med.pl.) w celu uzgodnienia miejsca i terminu wypełnienia dokumentów.