Wiedza dla III Wieku

17 maja 2019 r. o Programie Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi informowani byli studenci Uniwersytetu III Wieku.

Zainteresowanie tematem wykładu było duże. Padło wiele pytań. Wśród nich to o ograniczenie wiekowe Programu. Wykładowca – Jacek Stępnicki z Biura Projektów Profilaktyki Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego w Tomaszowie Mazowieckim – wyjaśnił, że ograniczenie wiekowe nie ogranicza dostępu pacjenta do lekarza.

dav

Jeżeli pacjent ma objawy, a wiekowo nie kwalifikuje się do Programu, powinien zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Może poprosić o skierowanie na badania diagnostyczne pod kątem schorzeń laryngologicznych.