V Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

Nowotwory głowy i szyi to problem coraz mocniej akcentowany. Pięć lat temu, z inicjatywy prof. Wojciecha Golusińskiego z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, organizowany jest Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W ramach działań profilaktycznych, coraz więcej ośrodków laryngologicznych i onkologicznych prowadzi bezpłatne badania oraz organizuje akcje zwracające uwagę na problem zachorowań na NGiS (nowotwory głowy i szyi).

W V-tym Europejskim Tygodniu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim, ośrodek rozpoczyna szkolenia w ramach rozpisanego na trzy lata programu profilaktycznego „Zapobiegaj i działaj z głową”. Ponadto – w ramach kampanii informacyjnej – ośrodek tomaszowski organizuje konferencję prasową, informując o problemie zachorowań oraz o programie badań profilaktycznych.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że grupa nowotworów głowy i szyi to nie wszystkie zachorowania wskazanego obszaru. Nowotwory głowy i szyi to grupa zmian chorobowych twarzoczaszki oraz szyi, odrębną grupą są nowotwory mózgu. Ta rozbieżność wiąże się z odrębnym definiowaniem tych chorób w nazewnictwie anglojęzycznym tj.: head and nack cancers (raki głowy i szyi) oraz brain tumors (guzy mózgu). Podział ma związek z czynnikami ryzyka, objawami i metodami diagnostycznymi – te są podobne dla nowotworów twarzoczaszki i szyi a inne niż te związane w guzami mózgu.