Stworzenie sieci jednostek uczestniczących w projekcie w celu realizacji badań diagnostycznych

03.07.2017 – 30.09.3017 – indywidualne spotkania, prezentacje, edukacja personelu placówek POZ oraz placówek realizujących badania diagnostyczne w ramach programu (woj.  łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie)

 03.07.2017 – 20.09.2017 – opracowanie materiałów edukacyjnych dla personelu placówek medycznych, w których będzie realizowana diagnostyka

10.07.2017 –  20.09.2017 – podpisanie umów o współpracy z placówkami medycznymi realizującymi badania diagnostyczne w programie

 01.09.2017 – 22.11.2017 – podpisanie umów o współpracy z 70 placówkami POZ biorącymi udział w programie