Stowarzyszenie zainteresowane profilaktyką

Powiększa się grupa osób świadomych tego, czym są nowotwory głowy i szyi. 17 lipca w Tomaszowie Mazowieckim Zespół Projektu przedstawił informacje o programie profilaktycznym grupie diabetyków.

Miejsko-Powiatowy Oddział Polskiego  Stowarzyszenia Diabetyków, w ramach cyklicznych spotkań, zgromadził liczną grupę słuchaczy, którzy z uwagą wysłuchali prelekcji nt. nowotworów głowy i szyi oraz o realizowanym z Funduszy Europejskich, Regionalnym Programie Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi „Zapobiegaj i działaj z głową”.

Więcej o Programie TUTAJ:

https://profilaktygis.pl/o-programie/