Spotkanie Rady ds. Oceny i Ewaluacji Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

29 stycznia 2020r. w Poznaniu zebrała się Rada ds. Oceny i Ewaluacji Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim.

Spotkanie poprowadził prof. Wojciech Golusiński, twórca programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Przedstawiciele poszczególnych szpitali, realizujących program, kolejno zabierali głos, informując o stanie wykonania działań projektowych. SSO NU-MED prezentowała kierownik projektu Agnieszka Piechna-Stępnicka.

Tomaszowski Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED jest w czołówce placówek realizujących Program. Większość działań udało się zrealizować zgodnie z planem. Szpital otrzymał zgodę Ministerstwa Zdrowia na wydłużenie czasu realizacji profilaktyki nowotworów głowy i szyi o kolejny rok – do końca czerwca 2021.