Spotkania w przedsiębiorstwach – ASPOL Tomaszów Mazowiecki

Kolejne spotkanie w ramach realizacji Programu. W ramach edukacji dla kadr przedsiębiorstw i instytucji, 15 lutego 2018r., przeprowadziliśmy spotkanie dla grupy pracowników firmy PHU ASPOL w Tomaszowie Mazowieckim.