Rehabilitacja głosu i mowy po całkowitym usunięciu krtani

17 grudnia 2020r. odbyła się konferencja naukowa. Jej główny temat dotyczył laryngektomii, czyli całkowitego usunięcia krtani.

Całkowite usunięcie krtani jest konieczne, jeżeli organ ten objęty jest nowotworem w trzecim i czwartym stadium zaawansowania. Z tym, że w przypadku stadium T3, pod uwagę bierze się, w jakim stopniu krtań jest unieruchomiona z powodu choroby. Lekarze rekomendują usunięcie organu, jeżeli jego połowa jest niesprawna.

 

Laryngektomia to zabieg chirurgiczny. Leczenie wspomagane jest zwykle radioterapią lub chemioterapią albo radio-chemioterapią. Skutkiem ubocznym tego zabiegu jest pozbawienie pacjenta możliwości normalnego komunikowania się głosem i mową. Pacjenci uczą się tzw. mowy przełykowej. Ok. 70 procent pacjentów po laryngektomii opanowuję umiejętność komunikowania się w ten sposób. Z pomocą przychodzi technika. Pacjentom, którzy utracili głos rynek oferuje krtań elektroniczną, wytwarzającą dźwięk w wyniku kontaktu z gardłem. Pacjentom ubezpieczonym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, NFZ dofinansowuje zakup urządzenia.