Pytania i Odpowiedzi

PYTANIA PACJENTÓW

– Gdzie znajdę szczegółowe informacje o realizowanym programie?

 • Na stronie internetowej programu profilaktygis.pl. Informacje są także udzielane telefonicznie przez realizatora programu pod nr tel. (44) 786 81 49, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

– W mojej rodzinie nikt nie chorował na nowotwór głowy i szyi, czy może wystąpić u mnie?

 • Tak. Ujemny wywiad rodzinny w kierunku chorób nowotworowych, w tym nowotworów głowy i szyi, nie daje pewności, że nowotwór się nie rozwinie. W większości przypadków nowotwory tej lokalizacji nie są uwarunkowane genetycznie.

– Chcę wykonać badania, ale jestem osobą niepełnosprawną ruchowo-poruszam się na wózku inwalidzkim. Czy przystępując do programu mogę liczyć na ułatwiony dostęp do placówek medycznych?

 • Tak. Placówki, które realizują badania diagnostyczne są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowo, w ramach programu, osobom niepełnosprawnym może zostać udzielone wsparcie polegające na zapewnieniu dowozu z miejsca zamieszkania do placówki realizującej badanie i z powrotem, do miejsca zamieszkania. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem wsparcie powinny zgłosić taką potrzebę do placówki POZ, która kwalifikuje pacjentów do badań lub dzwoniąc pod nr tel. (44) 786 81 49.

– Otrzymałem skierowanie od lekarza rodzinnego POZ na badanie w ramach programu do poradni laryngologicznej. W jaki sposób mogę umówić się na wizytę?

 • Na badanie w poradni laryngologicznej można umówić się telefonicznie. Adresy wraz z numerami tel. placówek realizujących badania diagnostyczne znajdują się na stronie www.profilaktygis.pl oraz www.nu-med.pl.  Informacje te można również uzyskać w placówce POZ, która kieruje pacjenta na dalsze badania.

-Czy osoby poniżej 40 roku życia mogą przystąpić do programu?

 • Nie. Program jest adresowany do osób w wieku 40-65 lat, gdyż ta grupa wiekowa jest najbardziej narażona na zachorowania na nowotwory głowy i szyi.  Osoby poniżej 40 roku życia z niepokojącymi objawami , które mogą wskazywać na rozwój choroby nowotworowej, powinny uzyskać skierowanie do poradni laryngologicznej. W takim przypadku diagnostyka odbywa się poza programem, w ramach finansowania ze środków publicznych.

-Mam 35 lat, nie nadużywam alkoholu, nie palę papierosów. Czy mogę zachorować na nowotwór regionu głowy i szyi?

 • Tak. Palenie i nadużywanie wysokoprocentowych alkoholi nie są jedynymi czynnikami ryzyka rozwoju tej grupy nowotworów. Do innych czynników ryzyka należą między innymi zła higiena jamy ustnej czy infekcja wirusem HPV. Poza tym zawsze istnieje ryzyko rozwoju nowotworu bez narażenia na czynniki ryzyka.

– Czy badania diagnostyczne w zakresie nowotworów głowy i szyi są bolesne?

 • W większości przypadków podstawą diagnostyki nowotworów regionu głowy i szyi jest bezbolesne badanie laryngologiczne. W uzasadnionych przypadkach istnieje konieczność poszerzenia  diagnostyki o badania obrazowe oraz wykonanie fiberoskopii z ewentualnym pobraniem wycinków  z guza do badania histopatologicznego. Badanie fiberoskopowe wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.

PYTANIA PERSONELU MEDYCZNEGO

-W jaki sposób odbywa się przekazywanie dokumentacji projektowej i medycznej do realizatora programu?

 • Placówki POZ a także placówki realizujące badania diagnostyczne powinny co 2 tygodnie przekazywać do realizatora programu dokumentację medyczną i projektową. Dokumentacja ta jest podstawą do rozliczenia świadczeń zdrowotnych w ramach programu. Dokumenty można wysłać pocztą/kurierem na adres: NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z dopiskiem „PROFILAKTYKA” lub umówić odbiór dokumentów przez konsultanta ds. programu. Zgłoszenie odbywa się  poprzez stronę  www.profilaktygis.pl lub telefonicznie (44) 786 81 49.

– Czy rozliczeniu w ramach programu podlegają konsultacje lekarskie w POZ polegające na rozmowie edukacyjnej na temat czynników ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi bez skierowania pacjenta na badania do poradni laryngologicznej biorącej udział w programie?

 Tak. Rozliczeniu podlegają konsultacje, w wyniku których lekarz POZ poprawnie zakwalifikuje pacjentów do programu.

Pacjenci poprawnie zakwalifikowani do programu to pacjenci w wieku aktywności zawodowej (40 – 65 lat), mieszkańcy województw łódzkiego, mazowieckiego lub świętokrzyskiego, którzy nie przebyli leczenia z powodu nowotworów głowy i szyi i nie występują u nich objawy infekcji wirusowej lub bakteryjnej. Pacjenci poprawnie zakwalifikowani należą ponadto do jednej z trzech grup:

 • – A) Znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi oraz od ponad 3 tyg. występuje u nich 1 z 6 opisanych w programie objawów – w takim przypadku lekarz kieruje pacjenta do poradni laryngologicznej,
 • – B) Znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi jednak nie występują u nich objawy opisane w programie – w takim przypadku lekarz przeprowadzi rozmowę edukacyjną dot. czynników ryzyka i przekaże pacjentowi materiały edukacyjne,
 • – C) Nie znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi oraz od ponad 3 tyg. występuje u nich 1 z 6 opisanych w programie objawów – w takim przypadku lekarz kieruje pacjenta do poradni laryngologicznej.