Promocja Programu Profilaktyki podczas Białej Soboty w Bełchatowie

Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi promowany był podczas Białej Soboty w Bełchatowie.

Białe Soboty to akcje profilaktyczne przeprowadzane przez placówki medyczne. Podczas akcji ośrodki zdrowia – poradnie, szpitale – proponują podstawowe badania diagnostyczne oraz promują programy profilaktyki. Biała Sobota, zorganizowana 9 lutego w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie, była okazją do promocji Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi. Tę profilaktykę realizuje Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim.  Jednym z działań jest edukacja i wzmacnianie świadomości. Akcje takie jak Białe Soboty, są dobrą okazją, by z profilaktyką docierać do jak najszerszego kręgu zainteresowanych.