Profilaktyka mimo COVID-19

Badania profilaktyczne w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Podobnie spotkania z zainteresowanymi profilaktyką nowotworów głowy i szyi.

24 września 2020r. w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim stanęło mobilne stoisko programu profilaktycznego. Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED w ramach VIII Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, promował profilaktykę.

Sytuacja jest wyjątkowa, bo działania związane z wczesnym wykrywaniem chorób, zahamowała pandemia koronawirusa. Epidemia ograniczyła dostęp do diagnostyki, a pacjenci, kwestię zagrożeń zdrowotnych z powodów innych niż koronawirus, odłożyli na później. Koronawirus nie zatrzymał chorób nowotworowych, dlatego dostęp do badań profilaktycznych, nie tylko w onkologii, wraca po przerwie w nowych warunkach – ze stosowaniem maseczek, dezynfekcji oraz innych środków ochronnych.