Pomoc osobom niepełnosprawnym – zapewnienie transportu do specjalisty lub na badania

01.09.2017  – 28.09.2021– zbieranie od uczestników  informacji dotyczących specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, tak by móc zapewnić udział w projekcie osobom niepełnosprawnym (w tym także przewóz osoby niepełnosprawnej do placówki realizującej badania i z powrotem – do miejsca zamieszkania)

01.03.2018  – 28.09.2021 –  organizacja przewozu osób niepełnosprawnych do ośrodków realizujących badania diagnostyczne w ramach programu

W związku z epidemią COVID-19 w kwietniu 2020 r. działania w ramach zadania zostały zawieszone. Od lipca 2020 r. osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać wsparcie w ramach programu (organizacja przewozu osób niepełnosprawnych do ośrodków realizujących badania diagnostyczne w ramach programu).