O programie

ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki

Tomaszowska onkologia otrzymała dofinansowanie projektu pt.„ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany na terenie 3 województw: łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego przez trzy lata – od lipca 2017r. do czerwca 2020r. Obecnie trwają prace przygotowawcze, rozpoczęcie realizacji badań diagnostycznych planowane jest na 4-ty kwartał 2017 r.

Główne cele projektu to:

– trwały wzrost świadomości społecznej i medycznej na temat nowotworów głowy i szyi,

– wczesne wykrycie nowotworu i szybka diagnostyka,

– zbudowanie w obszarze 3 województw trwałych trendów profilaktyki nowotworów głowy i szyi,

– skoordynowana opieka nad pacjentem od profilaktyki przez diagnostykę po leczenie.

Program jest adresowany do osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) z grupy podwyższonego ryzyka (wieloletni palacze, osoby, które nadużywają alkoholu lub mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego). Jeśli przez ponad 3 tygodnie występuje u nich jeden z 6 objawów, nie związany z infekcją górnych dróg oddechowych, powinni zgłosić się do lekarza.  Te objawy to: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie połykania lub problemy z połykaniem.

Badaniami przesiewowymi zostanie objętych 6000 mieszkańców województw łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego (2400 kobiet i 3600 mężczyzn). Etap podstawowy polega na bezpłatnych konsultacjach w zakresie otolaryngologii uzupełnionych o badanie przy użyciu nasofiberoskopu. W przypadku, gdy u pacjenta zostaną wykryte podejrzane zmiany, zostanie on skierowany na etap diagnostyki pogłębionej. Na tym etapie pacjent będzie konsultowany przez laryngologa z możliwością wykonania dodatkowych badań tj. USG szyi, biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym, pobranie wycinka wraz z badaniem histopatologicznym, badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego). Jeśli u pacjenta zostaną wykryte zmiany przednowotworowe lub potwierdzony zostanie nowotwór złośliwy będzie on kierowany na leczenie onkologiczne do specjalistycznego ośrodka posiadającego umowę z NFZ.

Ośrodki wykonujące badania: https://profilaktygis.pl/osrodki-wykonujace-badania/

W profilaktyce nowotworowej niezwykle istotne jest wczesne wykrycie choroby. Obecne rozwiązania w systemie służby zdrowia nie dają możliwości wczesnej diagnostyki nowotworów głowy i szyi na dużą skalę. Pacjenci muszą oczekiwać w długich kolejkach, by dostać się do laryngologa. Program skraca okres oczekiwania do specjalisty, umożliwia wczesną diagnostykę i dostęp do specjalistycznych badań – dzięki temu możliwe jest wczesne wykrycie choroby.

Badania diagnostyczne będą realizowane w ośrodkach zlokalizowanych na terenie 3 województw. Istotne jest, by umożliwić dostęp do programu -wykonanie badań – mieszkańcom mniejszych miejscowości znacznie oddalonych od dużych miejskich aglomeracji.

Obecnie problemem jest niski poziom wiedzy na temat wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi (w tym wśród lekarzy POZ). W zakresie przyczyn, które mają wpływ na rozwój choroby, niedostateczna jest wiedza o wpływie wirusów na powstanie tego typu nowotworów (np. brodawczak ludzki HPV). W ostatnich latach obserwujemy wzrost zachorowań spowodowanych wirusami, co jest związane ze zmianami zachowań seksualnych w społeczeństwie. Prognozuje się, że zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego będą występować coraz częściej i będą stanowić coraz większy problem zarówno ze społecznego jak i medycznego punktu widzenia.

Program ma na celu popularyzację wiedzy w zakresie czynników ryzyka – ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń spowodowanych wirusami. Działania edukacyjne związane z zachorowalnością na nowotwory głowy i szyi będą skierowane do pracowników 70 placówek POZ, laryngologów i stomatologów a także mieszkańców województw łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego znajdujących się w grupie ryzyka. Wszystko po to, by osoby te pozbyły się irracjonalnej niechęci do badań profilaktycznych, miały świadomość wyjścia z choroby i powrotu do normalnego życia w przypadku wczesnego wykrycia choroby

Szczegóły związane z realizacją projektu są aktualizowane na stronie www.profilaktygis.pl