Na seminarium w Sieradzu o profilaktyce

Łódzkie na plus dla profilaktyki zdrowotnej – to hasło seminarium, które odbyło się 3 października 2019r. w Sieradzu.

Podczas panelu dyskusyjnego wymieniano doświadczenia związane z realizacją programów profilaktycznych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jednym z zaproszonych do dyskusji ekspertów była Agnieszka Piechna-Stępnicka, kierownik Biura Projektów w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim.

SSO NU-MED od ponad dwóch lat realizuje Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi. Ponadto Szpital Onkologiczny w Tomaszowie Mazowieckim jest także realizatorem mniejszych, lokalnych programów profilaktycznych. Zespół Biura Projektów, mimo krótkiego stażu działań na rzecz profilaktyki, ma duże doświadczenie związane z pisaniem wniosków, prowadzeniem działań w terenie, prowadzeniem rekrutacji do badań w ramach programów, a także z kwestiami dokumentowania, sprawozdawczości i rozliczania zadań.