Marszałek Województwa pytał o profilaktykę

18 września 2019r. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba był z wizytą w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym. Tematem spotkania była działalność profilaktyczna szpitala onkologicznego.

Gość poinformowany został o stanie realizacji Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi.