Kolejne spotkania edukacyjne w ramach Programu

9 maja 2018r. przeprowadziliśmy dwa szkolenia dla pracowników firmy Euroglas w Niewiadowie. Prelekcji nt. nowotworów głowy i szyi wysłuchały dwie grupy osób.