Gdy nie gaszą – słuchają o Programie

Trzy spotkania dla trzech zmian strażaków w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – realizacja działań edukacyjnym w Programie.

W marcu Zespół Projektu przeprowadził trzy spotkania w zakresie edukacji nt. nowotworów głowy i szyi dla strażaków pełniących służbę w tomaszowskiej Komendzie Straży Pożarnej.

dav

Jesteśmy grupą zawodową, która podlega ciągłym szkoleniom i nie wyobrażam sobie by mogło być inaczej. Rozwijamy wiedzę nie tylko w sprawach związanych z wykonywanym zawodem, dlatego pozytywnie odpowiedziałem na propozycję spotkań edukacyjnych – powiedział komendant Krzysztof Iskierka.

Spotkania w przedsiębiorstwach to jedno z zadań Programu. Świadomość profilaktyczna to istotna wartość, bo świadomy pacjent znajdzie drogę do lekarza, niezależnie do tego, czy akurat realizowany jest program profilaktyczny. Z tego powodu edukacja pełni ważną rolę w profilaktyce zdrowia.