Fiberoskopia – podstawowe badanie diagnostyczne w Programie

Fiberoskopia to badanie pozwalające lekarzowi dokładnie obejrzeć jamę nosa, nosogardła, gardła środkowego i dolnego oraz krtani. To miejsca trudne do zobrazowania w badaniu polegającym wyłącznie na ich obejrzeniu  z użyciem latarki diagnostycznej. Fiberoskopia jest badaniem wykonywanym przy użyciu elastycznego endoskopu o przekroju ok. 3 mm. Sonda zakończona jest kamerą i oświetleniem. Lekarz sprawdza badane miejsca na monitorze urządzenia, obraz jest także rejestrowany, co pozwala wrócić do badania bez konieczności jego powtórnego wykonania. Badanie wykonywane jest  w miejscowym znieczuleniu, podawanym nieinwazyjnie, środkiem w sprayu.  Znieczulenie ustępuje po około 2 godzinach po przeprowadzonym badaniu.

W programie profilaktycznym fiberoskopia jest podstawowym badaniem diagnostycznym wykonywanym w poradniach laryngologicznych, współpracujących z realizatorem programu. Dane poradni laryngologicznych TUTAJ:  https://profilaktygis.pl/poradnie-laryngologiczne-w-programie/