Edukacja grupy docelowej i wytypowanie osób do badań przesiewowych

03.07.2017 – 20.09.2017 – opracowanie materiałów edukacyjnych dla pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi

20.09.2017 – 30.06.2020 – działania edukacyjne oraz  kwalifikacja pacjentów do badań przesiewowych – działania  realizowane przez placówki POZ oraz poradnie laryngologiczne współpracujące w ramach programu

01.01.2018 – 30.06.2020 – edukacja w mediach lokalnych na temat czynników ryzyka

Do pobrania:

mediaplan_kampania medialna jesień 2018

mediaplan – kampania medialna jesień 2019