Edukacja grupy docelowej i wytypowanie osób do badań przesiewowych

03.07.2017 – 20.09.2017 – opracowanie materiałów edukacyjnych dla pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi

20.09.2017 – 28.09.2021 – działania edukacyjne oraz  kwalifikacja pacjentów do badań przesiewowych – działania  realizowane przez placówki POZ oraz poradnie laryngologiczne współpracujące w ramach programu

W związku z epidemią COVID-19 w kwietniu 2020 r. działania w ramach zadania zostały zawieszone. Od lipca 2020 r. osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z placówkami POZ oraz poradniami laryngologicznymi realizującymi program – WYKAZ PLACÓWEK, w celu uzgodnienia terminu konsultacji/badania. Aktualne informacje o placówkach, które realizują program:  TUTAJ.

01.01.2018 – 28.09.2021 – edukacja w mediach lokalnych na temat czynników ryzyka

Do pobrania:

mediaplan_kampania medialna jesień 2018

mediaplan – kampania medialna jesień 2019