Działania promujące Program w Górze Kalwarii

W środę, 18 kwietnia, w SPZOZ w Górze Kalwarii przy ul. por. Jana Białka 4, zorganizowany został punkt informacyjny Regionalnego Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi. To jedno z działań promujących Program oraz wspierających realizującego go placówki medyczne. Celem działań jest zachęcenie do przeprowadzenia badań profilaktycznych pacjentów z grup ryzyka oraz tych, którzy mają niepokojące objawy.