Działania edukacyjne wśród lekarzy laryngologów i stomatologów

03.07.2017 – 20.09.2017 – opracowanie pakietów materiałów edukacyjnych dla stomatologów i laryngologów

02.10.2017 – rozpoczęcie naboru gabinetów stomatologicznych i laryngologicznych do programu

02.10.2017 – 28.02.2018 – indywidualne spotkania, prezentacje, edukacja lekarzy stomatologów i laryngologów – informowanie o programie (woj.  łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie) – 1 etap

01.10.2018 – 31.12.2018– indywidualne spotkania, prezentacje, edukacja lekarzy stomatologów i laryngologów – informowanie o programie (woj.  łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie) – 2 etap

01.02.2021 – 28.02.2021 – indywidualne rozmowy telefoniczne i edukacja lekarzy stomatologów i laryngologów na terenie realizacji projektu (woj.  łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie), wysłanie materiałów dotyczących programu – 3 etap