Co to jest laryngektomia?

Laryngektomia to zabieg operacyjny który polega na częściowym lub całkowitym usunięciu krtani. W onkologii stosowana jako leczenie operacyjne pacjentów z rakiem krtani lub krtaniowej części gardła. Nowotwory złośliwe krtani stanowią u mężczyzn 2,7% wszystkich nowotworów. U kobiet występują znacznie rzadziej i stanowią wartość 0,4% wszystkich rejestrowanych nowotworów.

Najczęściej nowotwory krtani zlokalizowane są w górnym i środkowym piętrze krtani. Rak środkowego piętra krtani cechuje się powolnym przebiegiem i niskim ryzykiem wystąpienia przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych. Rak górnego piętra krtani cechuje się bardziej dynamicznym przebiegiem klinicznym oraz wysokim ryzykiem wystąpienia przerzutów do węzłów chłonnych szyi.

Pierwszą zasadą zabiegu operacyjnego jako metody leczenia miejscowego w onkologii jest doszczętne wycięcie guza przy możliwie najmniejszym ryzyku uszkodzenia funkcji narządowej. Celem leczenia chirurgicznego w nowotworach regionu głowy i szyi jest usunięcie guza nowotworowego z marginesem nie mniejszym niż 5mm w obszarze zdrowej tkanki. Często dodatkowym, niezbędnym elementem leczenia chirurgicznego raka krtani,  jest wycięcie układu chłonnego szyi.

Zabieg operacyjny laryngektomii może mieć charakter resekcji częściowej lub całkowitej. Laryngektomia częściowa to usunięcie fragmentu krtani. Ten rodzaj zabiegu ma charakter oszczędzający funkcje czynnościowe krtani i jest alternatywą do radioterapii we wczesnych stopniach zaawansowania raka krtani. Decyzja o wyborze metody postępowania (zabieg operacyjny vs radioterapia) powinna być podejmowana indywidualnie w oparciu o oczekiwania pacjenta dotyczące jakości życia po zakończonym leczeniu.

Laryngektomia całkowita jest zabiegiem polegającym na całkowitym usunięciu krtani. W tym przypadku pacjent traci możliwość emisji głosu. Do tego typu zabiegu kwalifikowani są pacjenci którzy nie są kandydatami do leczenia oszczędzającego, bądź u których leczenie oszczędzające zakończyło się niepowodzeniem i nawrotem miejscowym choroby. Jest to zabieg okaleczający i prowadzący do poważnych zmian w życiu pacjenta.

Wczesna diagnoza raka krtani otwiera drogę do leczenia oszczędzającego, bez konieczności wykonywania okaleczających zabiegów operacyjnych laryngektomii całkowitej.