Badania w warunkach epidemii

Koronawirus nie zatrzymał raka! W poradniach onkologicznych rośnie liczba pacjentów z rozwiniętą chorobą nowotworową. Nie zgłosili się wcześniej, bo bali się epidemii…

Epidemia zatrzymała badania profilaktyczne, ale rzeczywistość pokazuje, że tak być nie powinno. Wiadomo, że światowa epidemia była zjawiskiem nowym i nieznanym więc trudno winić kogokolwiek za sytuację związaną z profilaktyką oraz leczeniem innych chorób. Niepokojące dane dotyczące onkologii na przestrzeni roku pandemii, niewątpliwie skłaniać powinny do przywrócenia badań pozwalających wcześnie wykryć chorobę nowotworową.

Badania, w warunkach pandemii, prowadzić trzeba w reżimie sanitarnym. Badania fiberoskopem w poradni laryngologicznej Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim, prowadzone są z zastosowaniem procedur epidemiologicznych. Procedura jest zgodna z wytycznymi przekazanymi przez Sanepid. Szpital dysponuje środkami ochrony osobistej dla kadry oraz pacjentów oraz sprzętem służącym bieżącemu odkażaniu pomieszczeń oraz sprzętu używanego do badań.

FOTO: na ilustracyjnym zdjęciu zamgławiacz, jedno z urządzeń używanych do odkażania