Kałuszyn mocno promuje zdrowie – DZIĘKUJEMY!

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej – realizator programu „Zapobiegaj i działaj z głową” Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – dziękuje kierownictwu Urzędu Miasta w Kałuszynie (województwo mazowieckie) za aktywne włączenie się w program profilaktyczny. Dzięki życzliwości lokalnych władz udostępniona została sala konferencyjna Urzędu Miasta, w której odbyło się szkolenie dla kadry placówek POZ z Kałuszyna i Siedlec oraz innych pobliskich poradni. W szkoleniu uczestniczyła kierownik SPZOZ Kałuszyn Agnieszka Gałązka oraz Sekretarz Miasta Arkadiusz Czyżewski (na zdjęciu po szkoleniu).

Dodajmy, że przeprowadzone 16 listopada szkolenie, było nie pierwszym i nie jedynym wspólnym działaniem profilaktycznym realizatora Programu i lokalnych władz. Na początku października zainaugurowaliśmy działanie Programu podczas plenerowego pikniku w Kałuszynie.

Jednym z założeń naszego Programu – poza celem podstawowym określonym w tytule – jest komunikacja i wymiana informacji z lokalnymi władzami i wspólne działania związane z edukacją zdrowotną. Służą temu nie tylko spotkania i działania bezpośrednie, ale również wymiana informacji poprzez portal Programu, czyli http://profilaktygis.pl